Kompetencer

Medarbejderne hos Nuna Advokater har stor erfaring indenfor alle områder af grønlandsk og dansk ret; lige fra overdragelse af fast ejendom til selskabsret og kontraktsret, virksomhedsoverdragelse og rådgivning af internationale selskaber, primært indenfor olie-, gas- og mineralefterforskning. 

Nuna Advokaters primære fokus er erhvervsrådgivning og - jura, og vi repræsenterer en række af Grønlands allerstørste virksomheder – offentlige såvel som private. Samtidig ønsker vi at være en del af samfundet, hvorfor vi – om end i mindre omfang – også bistår private klienter i sager af social karakter og i kriminalsager. 

Når en sag eller en opgave kræver yderligere ressourcer, udnyttes ekspertisen og kompetencen i Horten Advokatpartnerselskab`s netværk, således at enhver klient altid vil få den optimale rådgivning og sagsbehandling. 

Nedenfor kan du se, hvilke sagsområder vi beskæftiger os med: 

Ansættelses- og arbejdsret
Arveret
Bank- og finansieringsret
Dødsbobehandling
Entreprise- og byggeret
Erhvervsrådgivning
Erstatningsret
Familieret
Fast ejendom 
Fondsret
Forvaltningsret
Forsikringsret
Immaterielret
Inkasso
IT-ret
Internationale aftaler
Konkurs- og insolvensret
Konkurrenceret
Konsortieret
Kontraktsret
Kriminalret
Lejeret
Markedsføringsret
Miljøret
Offentlig ret
Olie-, gas- og mineralefterforskning
Ophavsret
Patentret
Rekonstruktioner
Rets- og voldgiftssager
Selskabsret
Sø- og transportret
Telekommunikation
Varemærkeret
Virksomhedsoverdragelse

Levitra is a registered viagra and cialis generic dfsdsdfsdf.net trademark of Bayer. This website is not affiliated with Bayer or GlaxoSmithKline in any way. Order Levitra Name (optional): This web site copyright 2013 by MagicBluePill. Vardenafil is in a class of medications called phosphodiesterase (PDE) inhibitors.

Cialis can remain effective for up to 36 hours. This does not mean that the erection will last that long - simply that you will have the ability to attain an improved http://sddf23.net marvelfairs specialist clothing erection for that period of time. Unlike Viagra, a meal will not delay the effectiveness of Cialis. Cialis is available in two dosages: 10mg and 20mg.