Nyheder

29. oktober 2018
Nyhedsbrev vedrørende afklaring af regler for opnåelse af arbejdstilladelse i Grønland

Se venligst dette nyhedsbrev vedr. afklaringen af de eksisterende procedurer for at opnå arbejdstilladelse i Grønland i forbindelse med aktiviteter omhandlet af Råstofloven

Nyhedsbrevet er på engalsk. 

Klik på PDF-ikonet for at hente nyhedsbrevet i PDF-format eller læse det i et nyt vindue.

 

 

Hvis du har spørgsmål vedr. nyhedsbrevet eller Råstofloven generelt, er du velkommen til at kontakte os. 

 

 29. juni 2018
Nuna Advokater - nu også med kontor i Jylland

Som det vil være de fleste bekendt, har Nuna Advokater et integreret samarbejde med advokatfirmaet Horten i Danmark, og vi glæder os derfor meget over Hortens meddelelse om åbning af kontoret i Jylland. Stort tillykke til Horten og dets nye partnere, hvis faglige dygtighed vi i forvejen kender - vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere her: http://www.horten.dk/Nyhedsl…/…/Juni/Horten-i-vaekstoffensiv

 27. juni 2018
Ny kollega hos Nuna Advokater

Nuna Advokater er glade for at kunne meddele, at vi pr. 1. september 2018 ansætter cand.jur. Sara Paninnguaq Bønlykke som advokatfuldmægtig.

Sara er netop i dag dimitteret fra Aalborg Universitet, og flytter til Nuuk sammen med sin mand Mikael.

Vi lægger til stadighed stor vægt på personligt engagement, service og professionalisme i samarbejdet med vores klienter, og med ansættelsen af Sara styrker vi især kontorets mulighed for at yde grønlandsksproget juridisk rådgivning, da Sara, ligesom vores jurist, Kista Høegh og vores sekretærstab, foruden dansk og engelsk, også mestrer grønlandsk.22. juni 2018
Nyhedsbrev vedrørende Selskabslovens ikrafttræden

Den nye lovgivning træder i kraft 1. juli 2018, og indeholder en række krav, som det er vigtigt for selskaberne at forholde sig til hurtigst muligt.

 

Venligst klik på PDF-ikonet for at læse Nyhedsbrevet.

 

Vi står til rådighed for rådgivning og bistand.

 

 27. januar 2018
Nuna Advokater byder velkommen advokatfuldmægtig Sofus Tobias Føns

Det er med stor glæde, at vi hos Nuna Advokater kan byde velkommen til det nyeste ansigt på kontoret : Advokatfuldmægter Sofus Tobias Føns:

 

 21. december 2017
GODT NYTÅR - og en invitation!

Med stor tak for godt samarbejde – og ikke mindst den tillid I har vist os i det forgangne år – ønsker vi hermed klienter, forretningsforbindelser og venner af huset en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at invitere til den traditionelle nytårsskænk på vores kontor 

fredag den 12. januar 2018 fra kl 15-18.

Vi håber at se dig/Jer til en rigtig hyggelig eftermiddag.4. september 2017
INVITATION

 23. maj 2017
Invitation til konference vedrørende byudvikling og infrastruktur i Grønland mandag den 19. juni 2017

Horten og Nuna Advokater har igen fornøjelsen af at invitere til vores årlige konference med Grønland i fokus.

Vi har denne gang sat byudvikling og infrastruktur i Grønland på agendaen. Grønland er i gang med at realisere epokegørende projekter med det største byudviklingsprojekt i Nuuk og lufthavnsudbygninger i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq, der kan blive banebrydende for Grønlands infrastruktur.

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup, og en række øvrige talere vil fortælle nærmere om det store byudviklingsprojekt i Nuuk, "Siorarfiorfik – Nuuk City Development", der omfatter udvikling og opførelse af ca. 2.500 nye boliger, to nye folkeskoler, 3 AKO'ere, 20.000 kvadratmeter nye erhvervslokaler, et flot kunstmuseum og et indendørs stadion.

Kalaallit Airports A/S, som blev oprettet i 2016 til at håndtere lufthavnsudbygninger i Grønland, kommer også og fortæller om det igangsatte projekt for lufthavnsudbygninger i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Endelig giver vi et indblik i nyhøstede erfaringer i to spændende aktuelle danske byudviklingsprojekter, nemlig Vinge i Frederikssund og Carlsberg Byen.

 Læs mere om konferencen hér 

 

 Tilmelding kan ske på http://www.horten.dk/Arrangementer/Byudvikling-og-infrastruktur-i-Groenl...25.01.2017
Højesteret afsiger dom i principiel sag i Grønland

Højesteret har den 24. januar 2017 afsagt dom i en principiel sag om, hvorvidt læger i det grønlandske sundhedsvæsen i henhold til reglerne om patienters retsstilling har pligt til at informere patienter om alternative behandlingsmuligheder udenfor Grønland, herunder også i Danmark. Det grønlandske sundhedsvæsen har under sagen været repræsenteret af Nuna Advokater.

 

Højesteret nåede frem til, at pligten til at informere patienter kun omfatter de behandlingsmuligheder, der kan tilbydes i det grønlandske sundhedsvæsen og den behandling udenfor Grønland, som patienten kan henvises til i tilfælde, hvor det grønlandske sundhedsvæsen ikke har noget behandlingstilbud. Dermed blev sundhedsvæsenet frifundet i den konkrete sag, hvor en kvinde havde påstået, at sundhedsvæsenet havde handlet erstatningspådragende ved ikke at informere hende om, at det i Danmark var muligt at udføre brystbevarende operationer.

 

Det er interessant, at Højesteret i begrundelsen anfører direkte, at eftersom sundhedsområdet blev hjemtaget af Grønland i 1992 er det suverænt de grønlandske myndigheder, der ”fastlægger sundhedspolitikken i Grønland, og herunder – efter en politisk prioritering af patienternes behov i forhold til det grønlandske samfunds ressourcer – fastlægger, hvilke behandlinger der af det grønlandske sundhedsvæsen skal tilbydes i eller uden for Grønland.”

 

Dermed cementerer Højesteret, at det for hjemtagne områder er Grønland, der har den lovgivende og administrative myndighed på området. I den konkrete sag havde det derfor ikke nogen betydning, at brystkræftramte kvinder kunne tilbydes en anden behandling i Danmark, da det afgørende for indhentelse af det informerede samtykke alene var de behandlingstilbud, som var til rådighed via det grønlandske sundhedsvæsen, også selv om behandlingsstandarden for det grønlandske behandlingstilbud ikke leverede op til de danske og internationale behandlingsstandarder for den pågældende sygdom.

 

 

Læs hele dommen her.


18. december 2016
Nyhedsbrev vedr. Selskabsloven

Se venligst vedhæftede Nyhedsbrev vedrørende Selskabsloven. Bemærk, at lovens ikrafttræden, der oprindelig var planlagt til den 1. januar 2017 er udskudt – formentlig indtil den 1. januar 2018.

 

 

Klik på PDF-íkonet for at hente Nyhedsbrevet i PDF format Levitra is a registered viagra and cialis generic dfsdsdfsdf.net trademark of Bayer. This website is not affiliated with Bayer or GlaxoSmithKline in any way. Order Levitra Name (optional): This web site copyright 2013 by MagicBluePill. Vardenafil is in a class of medications called phosphodiesterase (PDE) inhibitors.

Cialis can remain effective for up to 36 hours. This does not mean that the erection will last that long - simply that you will have the ability to attain an improved http://sddf23.net marvelfairs specialist clothing erection for that period of time. Unlike Viagra, a meal will not delay the effectiveness of Cialis. Cialis is available in two dosages: 10mg and 20mg.