Ved spredning af coronavirus opstår spørgsmål om, i hvilket omfang en arbejdsgiver må oplyse om evt. smittebærere i virksomheden ifølge de gældende databeskyttelsesregler.

Datatilsynet har i starten af marts måned publiceret sin vurdering af, hvornår en arbejdsgiver lovligt kan oplyse om ansattes forhold i relation til coronavirus.

Myndigheden slår fast, at en arbejdsgiver i vidt omfang kan registrere og videregive oplysninger, der ikke direkte er helbredsoplysninger og dermed følsomme oplysninger. Det kan f.eks. være:

  • at en ansat er hjemvendt fra et såkaldt ”risikoområde”,
  • at en ansat er i hjemmekarantæne (uden nærmere at angive årsagen),
  • at en ansat er syg (uden nærmere at angive årsagen).

Dog kan det efter omstændighederne også være berettiget, at en arbejdsgiver registrerer og endda videregiver oplysninger til kollegaer om, at en medarbejder er smittet, af hensyn til, at ledelsen og de øvrige kollegaer kan træffe de nødvendige forholdsregler – herunder overveje hjemmekarantæne eller at søge læge med henblik på at undersøge, om man er smittet. Samme gælder for så vidt også videregivelse af sådanne oplysninger til kunder, samarbejdspartnere og myndigheder m.v.

Datatilsynet indskærper dog, at de almindelige databehandlingsregler med krav om saglighed og nødvendighed skal iagttages. Derfor skal det altid overvejes:

  • om der er en god grund til at registrere eller videregive de pågældende oplysninger,
  • om det er nødvendigt at specificere oplysningerne, herunder om formålet kan opnås ved at ”fortælle mindre”,
  • om det er nødvendigt at nævne navne – f.eks. navnet på den person, der er smittet og/eller i hjemmekarantæne.

Såfremt du er i tvivl er du velkommen til at kontakte vores persondataspecialist:

Thor Suhr

Advokatfuldmægtig

(+299) 58 01 00
ts@nuna-law.gl