Den 1. april 2021 tiltræder Lars-Christian Sinkbæk som advokat hos Nuna Advokater.

Lars-Christian, der er født og opvokset i Nuuk, kommer fra en stilling som souschef ved Retten i Grønland.

Lars-Christian har været tilknyttet domstolene i Grønland og Danmark siden 2005, herunder ad flere omgange været konstitueret dommer ved danske domstole bl.a. som konstitueret dommer ved Retten i Aalborg og konstitueret landsdommer i Østre Landsret.

Forud herfor blev Lars-Christian uddannet advokat i København. Lars-Christians store og alsidige erfaring kommer nu Nuna Advokater til gode, hvor Lars-Christian skal udvide kontorets sagsområder til også at omfatte kriminalsager og derudover primært bidrage til at styrke kontorets kompetencer f.s.v.a. civile retssager, familiesager og offentligretlige sager.