Kattuffiit

Nuna Advokater kattuffimmut Danske Advokater ilaasortaavoq, Nuna Advokatinilu advokatit tamarmik Danmarkimi Inatsisinik Atortitsinermut Ministeriaqarfimmit advokatitut atulersitaapput.

Danske Advokater pillugu sukumiinerusumik uani atuarit

Nuna Advokatini advokatit tamarmik Advokatsamfundimi ilaasortaapput.

Nuna Advokater tassanilu advokatit tamarmik Advokatsamfundip ileqqorissaarnermut malittarisassaasa ataanniipput. Malittarisassat Advokatsamfundip nittartagaani www.advokatsamfundet.dk takuneqarsinnaapput.

Nuna Advokatini advokatit Advokatsamfundip nakkutilliinerata pineqaatissiisarneratalu aammalu advokatitut ileqqorissaarnissamik malittarisassarititaasa ataaniipput, tak. Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarnermi inatsimmi § 78.

Tamatuma saniatigut advokatit pissuserissaarnissaannut malittarisassat atuupput.

Malittarisassat advokatitut sulinermut immikkut atuuttut Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarnermut inatsimmi §§ 72-94-imi takuneqarsinnaapput kiisalu Advokatsamfundip nittartagaani www.advokatsamfundet.dk-imi nassaassaallutik.

Advokatit sulinermi najoqqutassaat (advokatKODEKS) Nuna Advokatinit akuerineqarput

Danske Advokatit advokatitut sulinermi najoqqutassiaat (advokatKODEKS) piumagaanni malinneqarsinnaapput. Najoqqutassat malitsigisaannik tunniusimalluta siumullu isigaluta sulissaagut tunngaviit tallimaasut uku tunngavigalugit:

  • Ammasumik ersittumillu sulineq
  • Ersittumik inuiaqatigiinnut akisussaaqataaneq
  • Ileqqorissaarnikkut nalornissutaasunut isummertarneq
  • Aqutseriaaseq nutaaliaasoq sullitanik sulisunillu qitiutitsiviusoq
  • Assigiinngissitaarnermik nukittoqquteqarneq

Uani takusinnaavat tunngaviit taakku tallimat atorlugit Nuna Advokater qanoq sulinersoq:

INUIAQATIGIINNUT AKISUSSAAQATAANEQ

Uagut …
– akeqanngitsumik advokatimik sillimasoqartarpugut inatsisitigullu ikiuisarluta
– IKIU-mi akeqanngitsumik advokatimik sillimasoqartitsisarpugut
– ikiuiniaqatigiiffinnut, peqatigiiffinnut assigisaannullu inatsisitigut sulianut akikillisaasarpugut
– peqatigiiffinni suliniaqatigiiffinnilu nammineq kajumissutsimik suleqataasarpugut – imaluunniit sulisutta nammineq kajumissutsiminnik sulinerannut tapersiisarluta
– aningaasaliissutit, akissarsisitsinerit allallu atorlugit peqatigiiffilerinermut, ilinniartitaanermut kulturimulluunniit tapersiisarpugut
–  ikiuiniaqatigiiffinnut, suliniaqatigiiffinnut naalakkersuisutigoortuunngitsunut, ajunngitsuliorniaqatigiiffinnut allanullu ilaasortaavugut
– atorfimmik atornerluitsaaliornermut najoqqutassiorsimavugut
– ikiuiniaqatigiiffinut tunissuteqartarpugut

ILEQQORISSAARNIKKUT NALORNISOORFIIT

Uagut …
– suliassaqarfinni ataasiakkaani ileqqorissaarnermut malitaqarluta sulisarpugut, soorlu sullitat, soqutigisanik isumaginninneq, suleqatit, politikkikkut sulineq,    tunissutit eqqarsaatigalugit
– iluanaarniapilunneq, pinerlunnikkut pissarsianik malunnarunnaarsitsiniarneq, aningaasaliinerit, akileraarutitigut iluanaarniarnerit allallu pillugit suliffiup iluani najoqqutassaqarpugut
– pinerlunnikkut pissarsianik malunnarunnaaritsiniarneq pillugu suliffiup iluani najoqqutassaqarpugut
– sulianik pilersitsineq nakkutigisaasarpoq, suliffiup iluani sulianik misissugassatut tigusisoqartarpoq il.il.
– aporaannernik annikillisaanerit soorlu isumaqatigiissaarnerit kaammattuutigaavut

 

SULISUT QITIUTILLUGIT AQUTSERIAASEQ NUTAALIAASOQ

Uagut …
– advokatinut ilinniartitaanikkut piumasaqaatit qanoq naammassineqassasut nassuiartarparput
– sulisunut assigiinngitsunut tamanut ilinniaqqinnissamik naleqquttumik neqerooruteqartarpugut
– atorfeqariaatsinik eqaatsunik neqerooruteqartarpugut, soorlu suliartorfissat nikerartut, inuttut feeriarfissanik pilersaarusiorsinnaaneq, angerlarsimaffimmi sulineq il.il.
– erseqqissunik anguniagaqarpugut, sammiveqarpugut sulisuvullu taakkuninnga paasitilluartarpavut
– sulisut ulluinnarni sulinerannut suliffeqarfiullu ineriartorneranut sunniuteqaqataasinnaatippavut
– suliffimmik misiliisunik ilinniartuuteqartarpugut
– sulisut atugarissaarnissaat qitiutillugu suliffiit ataasiakkaat aaqqissortarpavut
– ataatsimuualaartitsisarpugut

 

SULLITAT QITIUTILLUGIT AQUTSERIAASEQ NUTAALIAASOQ

Uagut …
– suliffeqarfiup naleqartitai taakkulu sullitatsinnut pingaarutaat ersarissarlugulu nassuiartarparput
– sullitatta suliatsinnik iluarisimaarinninnerat uuttortarparput malitseqartittarlugulu
– suliffeqarfiup suliat isumaginissaannut piginnaaneqarnera nittarsaattarparput
– suliat qulequttalluunniit kikkunnut tamanut soqutiginaatillit nittarsaattarpavut. Soorlu nittartakkami maani
– sullitavut inuttut siunnersortilertarpavut tassungarpiaq sammisumik sullinneqarsinnaaqqullugit, apeqqutaatinnagu inatsisilerinikkut piginnaasat suut atorneqarnersut
– sullitat advokatimut attaveqarnissaannut periarfissanik assigiinngitsunik neqeroorfigisarpavut. Assersuutigalugu nammineq ornillugu imaluunniit ornigutsillugu naapitsineq, qarasaasiakkut aammalu allatigut
– advokati pisinnaanngeriataassagaluarpat sillimmatitut periarfissat sullissamut neqeroorutaasut nassuiartarpavut.

 

ASSIGIINNGISITAARNEQ

Suliffeqarfiup angissusia pissutigalugu uagutsinnut naleqqutinngilaq

AMMASUUNEQ

Uagut …
– suliffeqarfiup naleqartitai, isumai, inatsisinut politikkikkut isumai, tusagassiorfinnut oqaaseqaatit allallu nittarsaattarpavut
– sullitavut akunnermut suliassalerinermut naatsorsuutinik ammasunik neqeroorfigisarpavut imaluunniit akiligassiissutinik sukumiisunik neqeroorfigisarlugit
– suliffeqarfik, sulisut, ilaasortaaffiit, immikkut piginnaaffiit allallu takutittarpavut

Nuna Advokater Kalaallit Nunaanni advokatit peqatigiiffiannut  Nunatsinni Advokatit • Grønlandske Advokater.