Om os


Kontakt- og virksomhedsoplysninger

Nuna Advokater ApS (CVR nr. 12525125) har kontor på følgende fysiske adresse i Grønland:

Nuna Advokater ApS
Qulillerfik 2, 6
Postboks 59
3900 Nuuk

Telefon: (299) 32 13 70
Telefax:  (299) 32 41 17
E-mail:   email@nuna-law.gl

 

Advokatvirksomhed

Vi yder juridisk rådgivning i overensstemmelse med det Danske Advokatsamfunds regler, herunder reglerne om advokatetik og god advokatskik.Alle advokater hos Nuna Advokater ApS er beskikkede under Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet.

Nuna Advokater ApS er underlagt Advokatsamfundets tilsyn og disciplinærsystemet, regler om god advokatskik og de advokatetiske regler (www.advokatsamfundet.dk).

Nuna Advokater ApS er medlem af den grønlandske advokatforening, Nunatsinni Advokatit • Grønlandske Advokater (www.advokatit.gl), såvel som fagorganisationen Danske Advokater (www.danskeadvokater.dk).

 

Behandlinger af klager

Klager over vores rådgivning og indsigelser mod vores salærer kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, telefon: (45) 33 96 97 98, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Se ligeledes www.advokatsamfundet.dk.

 

Forsikringsoplysninger

Nuna Advokater ApS har tegnet ansvarsforsikring hos forsikringsselskabet HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af alle advokater hos Nuna Advokater ApS uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikringsselskabet har følgende kontaktoplysninger:

HDI Danmark, filial af HDI Global SE, Tyskland
Indiakaj 6, 1. sal
2100 København Ø
www.hdi.global/dk/dk