Juridisk information

Oplysninger om Nuna Advokater samt advokaterne i Nuna Advokater

Nuna Advokater ApS, CVR nr. 12525125, er etableret på følgende fysiske adresse i Grønland:

Nuna Advokater
Qulillerfik 2, 6
Postboks 59
3900 Nuuk

Nuna Advokater kan kontaktes på telefonnummer +299 321370 og på telefax +299 324117 samt på e-mailadresse email@nuna-law.gl

Nuna Advokater er organiseret som et anpartsselskab.

Behandlinger af klager

Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salær. Klager kan sendes til Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger om klageadgang finder du på Advokatnævnets hjemmeside.

Forsikringsoplysninger

Nuna Advokater og alle Nuna Advokater’s advokater er dækket af en ansvarsforsikring indeholdende advokatgaranti tegnet hos forsikringsselskabet HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Nuna Advokater’s advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikringsselskabet har følgende kontaktoplysninger: 

HDI Danmark, filial af HDI Global SE, Tyskland
Indiakaj 6, 1. sal
2100 København Ø
www.hdi.global/dk/dk