Insolvens

Nuna Advokaters kompetence på dette område er helt uden sidestykke i Grønland, idet advokat Peter Schriver er en af Rigsfællesskabets vel nok mest erfarne advokater indenfor dette område.

Peter Schriver har behandlet en række af de største betalingsstandsninger og konkursboer såvel i Danmark (bl.a. KKS Entreprise, Svendborg Værft, Nordsø værftet og Århus Flydedok) som i Grønland (bl.a. S&G (Entrepriser m.v., Tasiilaq), Brdr. Lyberth (Rederi m.v., Maniitsoq) og Qaqortoq Værft. For nu blot at nævne nogle få blandt mange.

En konkurs er sjældent til gavn for nogen, og det er altid ulykkeligt, når en virksomhed står på randen af en konkurs. For ejerne, for kreditorerne og ikke mindst for de ansatte og dermed for samfundet som helhed.

Når vi skal behandle et konkursbo eller en konkurstruet virksomhed, søger vi altid at rådgive både kreditorer og virksomhedsejere med henblik på at sikre selskabets værdier bedst muligt – til gavn for alle virksomhedens interessenter. Og vi vil i den forbindelse altid starte med at afsøge mulighederne for en rekonstruktion af virksomheden med henblik på at sikre at hele eller dele af aktiviteterne kan fortsætte, hvilket alt andet lige vil sikre værdierne bedst muligt og samtidigt sikre virksomhedens arbejdspladser.

Vi har igennem årene gennemført en lang række rekonstruktioner både ved anvendelse af akkordinstituttet – såvel frivillig som tvangsakkord – og ved overdragelse til fortsættelse i nyt regi.

Udover behandling af insolvente virksomheder og konkursboer, har vi også en omfattende erfaring med inkasso.

Vi fører direkte, individuel rådgivning såvel som mere standardiserede former for inkassoinddrivelsessager, hvor vi i samarbejde med kredsretterne og Retten i Grønland har en fast procedure for hvordan en inkassosag skal føres mest hensigtsmæssig, med de særlige udfordringer vi har i Grønland.

Kontakt advokat Peter Schriver eller advokatfuldmægtig Thor Suhr for yderligere oplysninger