Ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret er et område, som kun bliver mere og mere komplekst. Vi har danske og grønlandske arbejdere, færøske trawlerskippere og folk fra Canada, Skotland, Kina og snart sagt alle mulige andre steder i verden.

Vi har også grønlandsk lovgivning, danske overenskomster og et væld af mere eller mindre hjemmelavede ansættelseskontrakter. Hvilket regelsæt der gør sig gældende i hvilke situationer er ikke så ligetil at svare på.

Hos Nuna Advokater har vi i gennem mange år beskæftiget os med ansættelsesret i Grønland, og vi har derfor årelang erfaring inden for alle aspekter af ansættelses- og arbejdsret.

Vi har også kompetencen til at bistå med at udforme ansættelseskontrakter, så der etableres et konkret skriftligt grundlag for ansættelsen, hvorved risikoen for konflikter reduceres, eller konflikter lettere løses.

Vi bistår både på arbejdsgiversiden, hvor vi har repræsenteret en række af Grønlands største virksomheder, kommuner og offentlige myndigheder, og på arbejdstagersiden, hvor vi har bistået en række arbejdstagerorganisationer.

Når vi bliver inddraget i et arbejdsretligt forhold, starter vi altid med at afsøge mulighederne for at løse konflikten gennem forhandling. Advokat Charlotte Pedersen er uddannet som mediator og besidder dermed såvel praktisk som teoretisk grundlag for at forestå konfliktløsning.

Kan en konflikt ikke løses gennem en forhandling, har vi også kompetencen til at føre sagen hele vejen til en retslig afgørelse. Vi har gennem årene ført en lang række retssager ved domstolene og opbygget en omfattende erfaring med retssager i ansættelsesretlige konflikter.

Udover mægling og konfliktløsning gennem det retslige system bistår vi også vores klienter med rådgivning i forbindelse med f.eks. fratrædelsesaftaler, afskedigelser, bortvisninger, vilkårsændringer eller ansættelseskontrakter med det overordnede udgangspunkt, at levere den bedst mulige rådgivning og sikre at vores klienters behov tilgodeses bedst muligt.

Vi fokuserer på et tæt samarbejde og prioriterer en åben proces i vores tilgang.

Kontakt advokat Charlotte Pedersen eller advokat Kista Høegh Niclasen for yderligere oplysninger.