Råstoffer

Det har længe været et velkendt faktum, at Grønlands undergrund byder på en lang række ressourcer. Fra olie til mineraler og de såkaldt sjældne jordarter. Den 1. januar 2010 blev Råstofområdet hjemtaget fra den danske stat til Grønlands Hjemmestyre, og der har både før og efter været igangsat en lang række initiativer omkring efterforskning og udvinding af så forskelligartede råstoffer som smaragder, rubiner, olie, guld og neodymium, for nu blot at nævne nogle eksempler.

Som Grønlands førende advokatfirma har Nuna Advokater betydelig erfaring og stor ekspertise med rådgivning indenfor råstofområdet, og vi har siden årtusindeskiftet bistået en række efterforskningsselskaber og andre aktører indenfor råstofområdet, både når det gælder olie- og gas samt mineraler.

Siden 2005 har vi været fast advokat for Nunaoil A/S, der indgår som medejer i alle de licenser, der er blevet udbudt, og vi har i den forbindelse bl.a. hjulpet med indgåelse af konsortieaftaler og bistået en række af konsortierne i forbindelse med deres efterforskningsaktiviteter, herunder bl.a. konsortier med Cairn og Shell som operatører.

Indenfor mineralområdet har vi været involveret i de fleste projekter i Grønland igennem de sidste 20 år, herunder guldminerne i Nalunaq , rubinminen ved Fiskenæsset, anorthositminen ved Kangerlussuaq og Kvanefjeldsprojektet i Narsaq.

Vi repræsenterer langt de fleste af de mineselskaber og andre aktører indenfor råstofområdet, der driver aktivitet i Grønland, og vi rådgiver om alle forhold – fra råstoflovgivningen over etablering af virksomhed i Grønland, til bistand i forbindelse med finansiering af projekterne m.v.

Vi har det fornødne kendskab til såvel det politiske systems procesveje som til den underliggende lovgivning på området, lokale reguleringer m.v. samt mange års erfaring med at bistå investorer, etablere selskabskonstruktioner, arrangere joint ventures og sikre alle involverede parter den bedste løsning i et til tider foranderligt politisk klima.

Derfor er vi det naturlige valg, enten det drejer sig om projektering, ansøgninger til myndighederne, opstart og drift – eller frasalg, overdragelse eller nedlukning af eksisterende miner.

Vi er repræsenteret på relevante konferencer i udlandet hvor råstofområdet i Grønland er på dagsordenen, og vi deltager bl.a. i verdens største råstofkonference, PDAC, der hvert år afholdes i Toronto (se her), hvor alle minelande i verden er repræsenteret.

Advokat Peter Schriver er desuden medlem af Association of International Petroleum Negotiators (AIPN)

Kontakt advokat Peter Schriver for yderligere oplysninger.