En retssag er altid den sidste mulighed for at løse en konflikt. Retssager er typisk uønskede, langvarige og ofte både ressource og omkostningskrævende. Tilmed er det ofte sådan, at udfaldet af en retssag aldrig er givet på forhånd, uanset hvor god en sag man mener at have.

Derfor søger vi altid at prøve at bilægge sagerne gennem frivillige forlig, inden de ender ved domstolene. Det er som regel i alles bedste interesse. Advokat Charlotte Pedersen er uddannet som mediator og besidder dermed såvel praktisk som teoretisk grundlag for at forestå konfliktløsning.

Når det ikke kan lade sig gøre at opnå et forlig, fører vi sagen ved retten – uanset om det er kredsretterne, Retten i Grønland, Grønlands Landsret eller ved en dansk domstol, hvis værnetinget er således.

Indledning af en retssag kan også være en stratetisk overvejelse for at fremtvinge en reaktion og åbne en dialog – et sagsanlæg behøver heldigvis ikke altid at ende med en afgørelse i retten. Vi arbejder stratetisk og tager hele tiden vores klienters mulige processkrift til overvejelse, med mulighed for at indgå et forlig, der kan stille begge parter tilfreds.

Vores advokater tilrettelægger en retssagsproces så hensigtsmæssigt som muligt og rådgiver altid om den procesrisiko, der er ved at føre en retssag. Uanset omfanget af beviser er retssager stort set altid et udtryk for, at et forhold kan diskuteres og falde ud til både den ene og anden side.

Derfor er det vigtigt at være repræsenteret bedst muligt i og under valget om at tage det store skridt at anlægge en retssag. Processen må aldrig blive en procesrisiko i sig selv.

Kontakt advokat Charlotte Pedersen eller advokat Kista Høegh Niclasen for yderligere oplysninger.