Charlotte Pedersen

Advokat, Partner

Primære arbejdsområder

Retssager
Ansættelsesret
Kommunale anliggender
Entreprise- og byggeret
Konkurser og rekonstruktion
Familie- og arveret
Sociale sager
Kriminalsager
Dødsboer

Kort biografi

Charlotte har været en del af Nuna Advokater siden 2008. Hun har tidligere arbejdet en årrække som anklager, og er nu kontorets erfarne procedureadvokat.
Charlotte er udpeget af Børne- og Socialministeren til at være blandt de advokater, der er godkendt til at arbejde med sager om internationale børnebortførelser jf. §§ 18a og 20d i lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v.
Derudover er Charlotte uddannet mediator.
Charlotte arbejder skiftevis i Danmark og Grønland.

Kontakt