Fast ejendom og entrepriseret

At gennemføre en større entreprise eller et byggeprojekt i Grønland er i sig selv lidt af en præstation. Alene de klimatiske forhold stiller nogle krav, som man ikke ser ret mange andre steder. Læg dertil faktorer som den grønlandske lovgivning, udbuddet af arbejdskraft, adgangen til byggematerialer m.v.

Som Grønlands toneangivende advokatfirma er vi også de førende inden for rådgivning om fast ejendom og entrepriser. Vores kompetence på området omfatter hele entrepriseprocessen, fra indledende undersøgelser og afdækning af muligheder til screening af eventuelle samarbejdspartnere, udfærdigelse af kontrakter, udbudsret og sammensætning af konsortier – herunder offentlige/private partnerskaber (OPP).

Vi har oparbejdet mange års erfaring som rådgiver i en lang række større og mindre og af og til meget komplekse entrepriseprojekter, og har i den forbindelse repræsenteret en række af de største entreprenører og bygherrer. Derudover har vi gennem årene ført en lang række voldgifts- og retssager omkring entreprise og fast ejendom.

Vi kender ejendomssektoren og har et både vidtfavnende og stærkt netværk blandt såvel danske som grønlandske og internationale bygherrer – offentlige såvel som private – entreprenører, projektudviklere, samt de forskellige offentlige myndigheder, som har interesser i sektoren.

Vi arbejder i spændingsfeltet mellem paragraffer og beton, og selvom man aldrig kan sikre sig 100% i mod, at tvister opstår i større byggeprojekter, har vi i langt de fleste tilfælde held med at løse mindre problemer, inden de vokser sig store og bekostelige.

Så uanset om det handler om erhvervelse af fast ejendom eller om et større byggeprojekt, har vi ekspertisen på området. Vi rådgiver vores klienter i forbindelse med fag-, stor- og hovedentreprise, totalentreprise og rådgiverkontrakter. Vi hjælper med planlægning og tilrettelæggelse af byggesager, identificerer og afdækker risici og deltager løbende i udviklingen af større byggesager.

Derudover arbejder vi også med overdragelse og erhvervelse af fast ejendom, ansøgninger om arealtildeling mv. De særlige forhold, der gør sig gældende omkring fast ejendom i Grønland, er en del af vores DNA.

Kontakt advokat Peter Schriver, advokat Charlotte Pedersen eller advokat Kista Høegh Niclasen for yderligere oplysninger.