Behandling af personoplysninger er underlagt persondataloven, der ved anordning trådte i kraft pr. 1 december 2016 i Grønland. Det følger af persondataloven, at virksomheder er forpligtet til at anmelde behandlinger af personoplysninger til Datatilsynet, som den dataansvarlige virksomhed foretager sig. Anmeldelsespligten gælder derfor for alle virksomheder, der behandler personoplysninger som led i deres medarbejderadministration eller kundekartotek. Private virksomheder har frist til den 1. december 2019 til at få bragt anmeldelserne til Datatilsynet i orden.

Persondataloven stiller derudover en lang række krav, der langt hen af vejen er identiske med kravene i den meget omtalte databeskyttelsesforordning, der trådte i kraft i Danmark den 25. maj 2018, herunder krav til opbevaring, håndtering og sletning af data.

Nuna Advokater har i den forbindelse ansat advokatfuldmægtig Thor Suhr, der har erfaring med persondataret fra sundhedssektoren i Danmark og står til rådighed for rådgivning herom. Thor er desuden særdeles IT-kyndig, og kan derfor sikre det nødvendige samspil mellem persondataret og anvendelsen af IT.

Vi tilbyder derfor et uforpligtende møde, hvor Thor vil kunne fortælle om opgaven og hjælpe jer med at få identificeret jeres behov.

Kontakt advokatfuldmægtig Thor Suhr, ts@nuna-law.gl