Coronavirussen medfører store økonomiske udfordringer for mange grønlandske virksomheder, der oplever markant aktivitetsnedgang. Samtidig risikerer mange ansatte at miste deres job og forsørgelsesgrundlag, hvis de afskediges.

For at støtte erhvervslivet og lønmodtagerne i Grønland har Naalakkersuisut etableret tre hjælpepakker; to erhvervshjælpepakker og en hjælpepakke til lønmodtagere.

Erhvervshjælpepakkerne – akutpakken og den generelle pakke

Akutpakken er rettet mod private virksomheder inden for hotel, restauration samt visse serviceerhverv og lignende. Der er indtil videre allokeret 50 mio. kr. til akutpakken.

Den generelle pakke skal afbøde økonomiske problemer i andre sektorer, bl.a. fiskerisektoren, anlægsbranchen, transportsektoren m.v. Der er indtil videre allokeret 100 mio. kr. til den generelle pakke.

Alene private grønlandske registrerede virksomheder er omfattet, og størstedelen af virksomhedens ansatte skal være bosiddende i Grønland.

Ansøgning er betinget af, at virksomheden oplever et tab på minimum 30% af omsætningen m.v.

Hjælpepakken til lønmodtagere – (lønkompensation til private virksomheder)

Der er afsat 107 mio. kr. til kompensation til lønudgifter for de lønmodtagere i Grønland, som virksomheden vælger at hjemsende i stedet for at afskedige som følge coronavirus.

For at kunne ansøge er det et krav, at virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 25 ansatte.

Lønkompensationen kan gives i tre måneder frem til og med den 30. juni 2020.

Hvordan ansøger man?

Akutpakken og den generelle pakke administreres af Greenland Business. Der åbnes op for ansøgninger i dag, den 23. marts 2020, kl. 12:00.

Ansøgninger og eventuelle spørgsmål kan rettes til Greenland Business her: https://www.innovation.gl/stoetteordninger/mine-ansoegninger/. Her kan man også læse nærmere om, hvordan ansøgningsprocessen foregår.

Hjælpepakken til lønmodtagerne administreres af skattestyrelsen og kan søges her: https://www.sullissivik.gl/Forms/Ansogning-om-midlertidig-lonkompensation-for-lonmodtagere-pa-det-private-arbejdsmarked?sc_lang=da-DK&mupid=Sermersooq.

Nærmere information om de nærmere rammer for hjælpepakkerne fremgår af www.big.gl og faktaarket, der kan findes her: https://www.businessingreenland.gl/~/media/Erhverv/COVID-19/Faktaark_hj%C3%A6lpepakker_DK_2020-03-21.pdf?la=da.

Andre tiltag – udskudt betalingsfrist for skatter og afgifter samt statslige garantiordninger

Nalakkersuisut har herudover iværksat et initiativ, som kan hjælpe erhvervslivet bedre igennem situationen forbundet med coronavirus. Nalakkersuisut er bemyndiget til at kunne forlænge frister for betaling af skatter og afgiver m.v.

Grønlandske virksomheder er desuden omfattet statslige garantiordninger til understøttelse af virksomheders likviditet. Disse administreres af Vækstfonden. Ansøgninger og eventuelle spørgsmål rettes til Vækstfonden her: https://vf.dk/covid-19/

Nuna Advokater står klar til at rådgive og bistår gerne med råd og vejledning i forbindelse med hjælpepakkerne.

Peter Schriver
Partner, Advokat
(+299) 55 79 22
ps@nuna-law.gl

 

Kista Høegh Niclasen
Advokat
(+299) 48 23 70
kh@nuna-law.gl