Pr. 1. januar 2021 trådte ændrede regler om fusionskontrol i Grønland i kraft, og det må forventes, at flere transaktioner bliver anmeldelsespligtige.

En fusion skal anmeldes til konkurrencemyndighederne, når de deltagende virksomheders omsætning overskrider de i konkurrenceloven fastlagte tærskelværdier.

De hidtil gældende regler tog udgangspunkt i alle de deltagende virksomheders omsætning i Grønland. Med lovændringen ændres omsætningskriterierne til at være de deltagende virksomheders globale omsætning, og blot én af de deltagende virksomheder skal være beliggende i Grønland.

Fusionskontrol er herefter gældende, hvor: 

  • de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet årlig global omsætning på mindst 100 mio. kr.,
  • mindst 2 af de deltagende virksomheder hver især har en årlig global omsætning på mindst 50 mio. kr., og
  • mindst 1 af de deltagende virksomheder er beliggende i Grønland.

Baggrunden for lovændringen har bl.a. været at ”fange” fusioner mellem virksomheder, der indhandler råvarer i Grønland med henblik på eksport, hvor omsætningen ikke nødvendigvis alene er placeret i Grønland. Det må dog forventes, at ændringen generelt vil medføre udvidet fusionskontrol.

For yderligere information venligst kontakt

Helen Kibsgaard
Advokat
(+299) 53 17 70
hk@nuna-law.gl