Det var stort fremmøde ved gå-hjem-mødet, som Nuna Advokater afholdt sammen med Horten den 26. april 2022.

Der blev her fortalt nærmere om den nye udbudslov i Grønland og de væsentligste elementer at huske på i en udbudsproces.