Nuna Advokater og Horten inviterer til gå-hjem-møde, tirsdag den 12. september 2023 kl. 15.30-17.30, hos Nuna Advokater , Qullilerfik 2, 6, Nuuk 3900, Grønland. hvor de væsentligste elementer i den nye udbudslov gennemgås.

Mødets sigte er at give deltagerne et overblik over de udbudsretlige regelsæt i Grønland.
Gå-hjem-mødet fokuserer således på, hvornår man som offentlig myndighed er omfattet af udbudsreglerne, samt hvordan man i givet fald skal facilitere sine indkøb.
Ligeledes vil gå-hjem-mødet give potentielle tilbudsgivere et overblik over de retlige og processuelle rammer for tilbudsafgivelse på offentlige kontrakter. Der vil afslutningsvist være mulighed
for at netværke, ligesom der serveres en let anretning.

Tilmelding: Stine Skifte Pedersen, mobiltelefon: (+299) 55 43 63, e-mail: ss@nuna-law.gl

Kursusgebyr: Gratis

Afholdes hos NUNA, Qullilerfik 2, 6, Nuuk 3900, Grønland.

Læs mere her.