Grønlands Selvstyre har for nylig gennemført en offentlig høring af et lovforslag om lokale mineralaktiviteter.

I dag er alle mineralaktiviteter reguleret i Råstofloven – herunder kulbrinte- og industriel minedrift såvel som lokales “småskala” private eller kommercielle indsamling af mineraler. Naalakkersuisut har besluttet at opdele denne lovgivning, og det første skridt var vedtagelsen af den nye lov om mineralske aktiviteter (“mineloven”), som træder i kraft den 1. januar 2024.

Formålet med det nuværende lovforslag er at lave en separat lov om lokale mineralaktiviteter og skabe en opdateret og mere enkel, klar, hensigtsmæssig og brugervenlig regulering. Formålet med lovforslaget er også at videreudvikle lokale mineralaktiviteter og sikre lokalbefolkningens ret til at udnytte deres egne naturressourcer, både i forhold til traditionel udnyttelse af mineraler og kommerciel udnyttelse.

Lovforslaget indeholder i nogle henseender en forenkling af rammebetingelserne for lokale mineralaktiviteter. Men i forhold til andre mineralefterforskningsaktiviteter skaber det mere usikkerhed om rammebetingelserne.

For fortsat at kunne tiltrække investeringer til mineindustrien i Grønland er det afgørende, at der er klare juridiske rammebetingelser for mineralaktiviteter, som naturligvis skal være til gavn for både råstofindustrien og lokale mineralaktiviteter.

Nuna Law har sendt et høringssvar til Grønlands Selvstyre i forbindelse med lovforslaget om lokale mineralaktiviteter i Grønland, som du kan finde her.