Den nordatlantiske advokatstand har i de seneste 6 år været repræsenteret i kredsbestyrelsen for Advokatsamfundets 1. kreds, der omfatter København, Færøerne og Grønland, ved advokat Peter Schriver, partner i Nuna Advokater. Peter Schriver, der er den første repræsentant fra Nordatlanten, fratræder, da der ikke er mulighed for yderligere forlængelse. I kredsbestyrelsen er det drøftet at det er hensigtsmæssigt at Nordatlanten er repræsenteret i kredsbestyrelsen, hvilket Københavns Advokatforening bakkede op om ved det nyligt afholdte valg, hvor vores kollega fra Færøerne, advokat Annfinn V. Hansen, med enstemmighed blev indvalgt i kredsbestyrelsen.

Vi ønsker derfor tillykke til vores kollega advokat Annfinn V. Hansen, og ser frem til at stafetten en dag gives tilbage til en dygtig grønlandsk advokat.

Kredsbestyrelsen for advokatsamfundets 1. kreds er en vigtig post, da Advokatsamfundet fører tilsyn med advokaterne og sikrer, at klienter bliver behandlet ordentligt. Desuden sikrer Advokatsamfundet advokaternes faglige kvalitet ved at stå for advokaternes grunduddannelse, eksamen og den praktiske prøve i forbindelse med at blive advokat.