Spredning af coronavirussen i og uden for Grønland kan efter omstændighederne også få indvirkning på entreprenørens og bygherrens opfyldelse af entrepriseaftaler m.v.

I den forbindelse opstår spørgsmålet om, hvem af parterne der bærer ansvaret og risikoen ved manglende opfyldelse af forpligtelser ifølge aftalen som følge af corona-relaterede forhold. Det er i den forbindelse væsentligt, om de corona-relaterede forhold kan anses for at udgøre ”force majeure”, da det kan udløse tidsfristforlængelse og ansvarsfrihed ifølge AP 95.

Dansk Byggeri har publiceret et notat med spørgsmål og svar (Q&A) pr. 16. marts 2020 med en beskrivelse af de typesituationer, som man vil støde på ved byggerier i forbindelse med udbrud af coronavirus (se notatet her [https://www.danskbyggeri.dk/media/42336/160320-kl-1200-corona-og-entreprisret-juridisk-notatdocx.pdf] s. 3 ff.), som også må anses for vejledende for grønlandske forhold.

Vurderingen skal dog altid foretages helt konkret fra kontrakt til kontrakt og sag til sag.

Dertil kommer en drastisk og hurtig udvikling i forholdene i Grønland således, at selvom der evt. ikke i dag er grundlag for at påberåbe sig tidsfristforlængelse/ suspension af kontraktopfyldelsen og ansvarsfrihed, er der måske det om nogle dage/uger.

Det er den part, som påberåber sig force majeure, der har bevisbyrden for, at de konkrete omstændigheder udgør force majeure og dermed et grundlag for ansvarsfrihed. Derfor er det også forbundet med en standpunktsrisiko, hvis man påberåber sig coronavirussen som force majeure.

Nuna Advokater står klar til at rådgive og bistår gerne med en vurdering af konkrete kontrakter.

Charlotte Pedersen
Advokat
(+299) 58 61 40
cp@nuna-law.gl

 

Kista Høegh Niclasen
Advokat
(+299) 48 23 70
kh@nuna-law.gl