Nuna Advokater har ved Grønlands Landsret fået medhold i en sag for Hudson Greenland A/S om, at selskabet i mineområdet for anorthosit-projektet i Kangerlussuaq Fjord kan anvende køretøjer, uden at de er indregistrerede.

Skattestyrelsen havde under et kontrolbesøg i minen konstateret, at de anvendte køretøjer i mineområdet ikke var indregistrerede. Anklagemyndigheden rejste efterfølgende tiltale mod Hudson Greenland A/S for overtrædelse af færdselsloven på grund af brug af de uindregistrerede køretøjer.

Grønlands Landsret har med dommen fastslået, at det ikke blot kan lægges til grund, at færdselsloven er gældende i et område med færdsel, men at der i hvert tilfælde skal foretages en konkret vurdering ud fra forholdene på stedet, herunder aktiviteten og karakteren af færdslen.

I den konkrete sag har Grønlands Landsret lagt vægt på, at minen har en afsides beliggenhed uden tilknytning til det almindelige vejnet, at der kun færdes ansatte i området, og at køretøjerne i mineområdet alene anvendes til arbejdsrelateret kørsel. Området anses derfor ikke  benyttet til almindelig færdsel med den konsekvens, at de anvendte køretøjer ikke skal indregistreres, ligesom der ikke skal tegnes ansvarsforsikring herfor, idet færdselsloven ikke er gældende for området.

Dommen har stor betydning for mineområderne i Grønland, og præmisserne er i overensstemmelse med Nuna Advokaters fremlæggelse af sagen.

Grønlands Landsret har dermed givet Hudson Greenland fuldt medhold i sagen.