Hudson Greenland A/S, som driver anorthosit-projektet ved White Mountain i Greenland, har for nyligt offentliggjort ændringer i finansieringen af sine aktiviteter.

Mineselskabet har således gennemført en større omstrukturering af sit låneengagement med sine eksisterende långivere, Cordiant Capital og Romeo Fund – Flexi og associerede selskaber, der bl.a. efter en lånekonvertering nu også er blevet medejere af mineselskabet sammen med den eksisterende ejer, Hudson Resources Inc., der er børsnoteret i Toronto.

Mineselskabet har desuden fået en kapitaltilførsel på yderligere 10 mio. US dollars med henblik på at genstarte driften af minen.

Se mere om transaktionen på https://hudsonresourcesinc.com/investors/news/.

Nuna advokater har bistået ved transaktionen som lokal rådgiver for Hudson Greenland A/S, bl.a. vedrørende finansierings- og selskabsretlige forhold såvel som råstofmyndighedernes godkendelse af transaktionen.

For yderligere information kontakt

Helen Kibsgaard
Advokat
(+299) 55 17 70
hk@nuna-law.gl