Efter at have deltaget i ledelsen af Nuna Advokater i godt  20 år, størstedelen af årene som formand, har Advokat Kaj Andreassen valgt at tiden er inde til at trække sig og gå på pension. Vi takker Kaj , for de bidrag og den store indsats, han har gjort gennem årene.

Som ny formand indtræder Henrik Sørensen. Henrik har haft sit virke i Grønland siden 1990, hvor han opbyggede Kalallit Forsikring Agentur A/S, og gjorde virksomheden til landets største forsikringsformidler.

Henrik har i knap 20 år siddet i hovedbestyrelsen for Grønlands Erhverv, heraf 3 år som næstformand og 7 år som formand, og har med den baggrund et enestående og indgående kendskab til det Grønlandske Erhvervsliv.

Efter gennemførelse af et succesfyldt generationsskifte i Kalallit Forsikring er Henrik netop flyttet til Danmark, men han har bevaret en række tillidsposter i det grønlandske – og nu får han én til: Vi er meget glade for at Henrik har påtaget sig formandsskabet hos os, og vi ser frem til samarbejdet i årene der kommer.