Advokat Charlotte Pedersen er optaget som partner i Nuna Advokater.

Charlotte har været tilknyttet Nuna Advokater siden 2008, hvor hun fik ansvaret for varetagelsen af skifteretsfunktionen, som på det tidspunkt var udliciteret til Nuna Advokater. Med afsæt heri har Charlotte opnået en betydelig erfaring med dødsbo- og skiftesager, og hun har igennem årene bistået en lang række klienter, såvel private som virksomheder, med deres generationsskifter.

Charlotte, der også har en baggrund som anklager, er derudover en meget erfaren procedør, og har gennem årene ført et betydeligt antal større retssager for kontorets klienter.

Charlotte bistår endvidere såvel private som erhvervsklienter med rådgivning indenfor en række andre områder – herunder særligt sager indenfor entreprise- og byggeret samt ansættelsesret.

Endelig er Charlotte advokat for en række kommuner og har derfor stor erfaring med kommunale anliggender, herunder de sager af offentligretlig og privatretlig karakter der udspringer af kommunernes aktiviteter.

Det glæder os at Charlotte, med sin store erfaring og stærke kompetencer, nu bliver en del af partnerkredsen og således vil understøtte Nuna Advokaters fortsatte vækst og udvikling. Med optagelsen af Charlotte som partner sikres kontinuiteten i Nuna Advokater, så vi også fremover står godt rustet til – i tæt samarbejde med vores samarbejdspartner advokatfirmaet Horten – at kunne levere advokatydelser af absolut højeste kvalitet på alle retslige områder.