Naalakkersuisut og Udlændinge- og Integrationsministeriet i Danmark har indgået aftale om en fast-track ordning for Grønland om behandling af opholds- og arbejdstilladelser. Ordningen trådte i kraft den 24. september 2021.

Mindre ventetid

Med fast-track indføres en særlig ordning for personer, der har modtaget tilbud eller indgået aftale om ansættelse hos en virksomhed, der er på Naalakkersuisuts liste over forhåndsgodkendte virksomheder.

Ordningen skal medvirke til, at der fremover ikke vil være nær så lange ventetider for behandling af udenlandske arbejdstageres ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelse, som hidtil har været på op til 90 dage. Ventetiden reduceres til at være op til 1 måned.

Hvad betyder fast-track ordningen i praksis

I praksis betyder ordningen, at en ansøgende arbejdstager, der har et tilbud fra eller indgået en ansættelsesaftale med en forhåndsgodkendt virksomhed i Grønland, nu også kan indgive ansøgningen efter indrejse til Grønland, forudsat vedkommende har lovligt ophold. Derimod har myndighederne foreløbigt oplyst, at ansøgeren fortsat ikke kan påbegynde sit arbejde, før tilladelsen er meddelt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Vi skal dog i den forbindelse henlede opmærksomheden på den såkaldte ”råstofregel”, hvorefter udlændinge kan tage ophold og udføre sådant arbejde uden arbejds- og opholdstilladelse.

Virksomheder, der vil benytte sig af ordningen, skal indsende en ansøgning om at komme på listen over forhåndsgodkendte virksomheder.

Tilmeld din virksomhed til fast-track ordningen

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Virksomhedens cvr nr. og navn
  • Kontrakt for jobtype, f.eks. kok, rengøringsmedhjælper, tømrer eller lignende
  • Oplysninger om løn og ansættelsesforhold, som minimum svarer til sædvanlige Grønlandske forhold
  • Virksomheden skal have hovedsæde eller filial i Grønland

Vil du vide mere?

Ordningen er mere detaljeret beskrevet her

Ønsker du at vide mere, eller er du spørgsmål til fast-track ordningen eller til processen i forbindelse med ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse, er du velkommen til at kontakte advokat Helen Kibsgaard (hk@nuna-law.gl)  eller advokatfuldmægtig Iris Ohms Jørgensen (ij@nuna-law.gl).