SIRI har justeret sin praksis angående krav om kommunaltilladelse i forbindelse med ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser til Grønland efter Fast Track-ordningen.

SIRI har på Fast Track-ordningen ikke hidtil haft praksis for at skulle se dokumentation for, at virksomheden har opnået den nødvendige kommunaltilladelse til at ansætte udefrakommende arbejdskraft forud for påbegyndelse af behandling af ansøgningen.

Denne praksis er ændret pr. den 15. maj 2023. Der stilles nu krav om, at dokumentation for virksomhedens kommunaltilladelse til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft vedlægges ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til Grønland, der indsendes efter Fast Track-ordningen.

Den ansættende virksomhed skal således have opnået kommunaltilladelse til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, før en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse til Grønland efter Fast Track-ordningen kan indleveres til SIRI.

Ønsker du at vide mere om ansøgning og opnåelse af kommunaltilladelse, eller har du spørgsmål til Fast Track-ordningen eller til processen i forbindelse med ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse, er du velkommen til at kontakte advokat Iris Ohms Jørgensen, e-mail: ij@nuna-law.gl og tlf. + 299 55 81 11.