Greenland Day ved PDAC er fuldt i gang med en masse spændende taler af vores klienter fra mine industrien i Grønland. Helen Kibsgaard og Thor Suhr holdte også oplæg om hvordan man som virksomhed starter op her i Grønland.
Stefan Bernstein fra GreenRoc Mining plc talte om Amitsoq projektet med grafit, Clint Cox talte om REE Sarfartoq Projektet fra Neo Performance Materiale, James Gilbertson fra Amaroq Minerals Ltd talte om Nalunaq guld projektet og Ruben Shiffman fra Greenland Resources Inc. talte om Malmbjerg projektet med Molybden.
Bent Olsvig Jensen talte også, i sit virke som formand i Brancheudvalget for Råstof.