PRESSEMEDDELELSE

Nuna Advokater tager skarp afstand fra udtalelserne fremsat af advokat Nicolai Dyhr, tidligere partner i Horten, i TV2-dokumentarprogramserien ”Den sorte svane”. 

Nuna Advokater har et samarbejde med Horten Advokatpartnerselskab, som består i et 20 procent ejerskab, hvor Nuna Advokater har mulighed for at trække på specialistviden inden for særlige sagskomplekser. Samarbejdet i ejerskabet er adskilt fra partnergruppen som Horten ikke er repræsenteret i.

Horten har intet at gøre med vores daglige arbejde og rådgivning. Horten har heller ikke indflydelse eller del i vores drift. Nuna Advokater og Horten er to separate juridiske enheder og der er ingen adgang til eller i øvrigt løbende informationsudveksling. Fortrolighed over for Nuna Advokaters klienter bliver iagttaget efter strenge procedurer, hvor der i overensstemmelse med de advokatetiske regler, altid bliver indhentet specifikt samtykke fra vores klienter, såfremt samarbejdet med Horten overvejes inddraget i en konkret sag. Ingen sager er derfor drøftet med specialister fra Horten uden klienternes udtrykkelige samtykke hertil.

Omtalte advokat Nicolai Dyhr er beskæftiget med konkurssager i Danmark, og har aldrig været anvendt i samarbejdet med Nuna Advokater. Nuna Advokater er i øvrigt ikke bekendt med at advokat Nicolai Dyhr skulle have beskæftiget sig med sager relateret til Grønland i øvrigt.

Den samlede partnergruppe i Nuna Advokater tager skarp afstand fra udtalelserne, som fremsat af advokat Nicolai Dyhr og hans forretningsmetoder, som vi finder helt utilstedelige og uforenelige med advokatgerningen. Vi har i den forbindelse noteret, at Horten også har taget skarpt afstand fra dem, som på ingen måde afspejler, hvordan en advokat og partner i Horten bør optræde. Horten har således prompte og som en direkte konsekvens af handlemåden afskediget ham for flere uger siden, ligesom de har igangsat intern granskning. Horten er blandt de største advokatfirmaer i Danmark, som er kendt for høje faglige og etiske standarder.

Nuna Advokater ser med tilfredshed på, at Advokatsamfundet, som er det uafhængige tilsyn med advokater, straks har iværksat en undersøgelse af de implicerede advokater.

Udtalelserne er ikke forenelige med advokatgerningen og vi forventer at Advokatsamfundet vil involvere Advokatnævnet. Advokatnævnet kan sanktionere og fratage advokater deres bestalling som advokat.

 

Thor Suhr               Peter Schriver               Helen Kibsgaard               Charlotte Pedersen              Kista Høegh Niclasen