Organisationer

Nuna Advokater er medlem af brancheorganisationen Danske Advokater, og samtlige af Nuna Advokater’s advokater er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark.

Læs mere on Danske Advokater ved at klikke her

Alle Nuna Advokaters advokater er medlemmer af Advokatsamfundet.

Såvel virksomheden Nuna Advokater som samtlige af Nuna Advokater’s advokater er underlagt Advokatsamfundets etiske regler.
Reglerne findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Advokaterne hos Nuna Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven for Grønland § 78.
Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet fremgår af retsplejeloven for Grønland §§ 72–94 og er endvidere tilgængelige på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Nuna Advokater har tiltrådt Advokatkodeks

AdvokatKODEKS er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder. Ordningen indebærer, at vi arbejder loyalt og proaktivt med de fem principper:

  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Synligt socialt ansvar
  • Håndtering af etiske dilemmaer
  • Moderne ledelse med fokus på kunder og medarbejdere
  • Mangfoldighed og diversitet som styrke

Her kan du se, hvordan Nuna Advokater arbejder med de fem principper:

SOCIALT ANSVAR

Vi …
– tilbyder gratis advokatvagt og retshjælp
– tilbyder gratis advokatvagt i IKIU
– løser juridiske opgaver med en prisreduktion til velgørenhedsorganisationer, foreninger e.l.
– deltager i frivilligt arbejde i foreninger og organisationer – eller giver medarbejderne kredit for frivilligt arbejde
– støtter foreningsliv, uddannelse eller kultur evt. gennem legater, prisuddelinger mv.
– er medlem af hjælpeorganisationer, NGO’er, humanitære foreninger e.l.
– har formuleret retningslinjer mod korruption
– yder donationer til velgørenhed

 

ETISK DILEMMA

Vi …
– arbejder med etiske retningslinjer for enkeltområder fx klienter, interessevaretagelse, samarbejdspartnere, politisk arbejde, gaver
– har interne retningslinjer for spekulationer, hvidvask, investeringer, skattespekulation m.m.
– har interne retningslinjer for hvidvask
– udfører kontrol med sagsoprettelser, intern stikprøvekontrol mv.
– anbefaler konfliktnedtrappende løsninger som fx mediation

 

MODERNE LEDELSE MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERE

Vi …
– beskriver, hvordan de obligatoriske uddannelseskrav, der stilles til advokater, opfyldes
– tilbyder faglig relevant efteruddannelse til alle medarbejdergrupper
– tilbyder fleksible ansættelsesforhold i form af flextid, personlig ferieplanlægning, hjemmearbejdsplads m.v.
– har klare mål, og retning og kommunikerer det til medarbejderne
– sikrer medarbejderneindflydelse på deres daglige arbejdsliv og virksomhedens udvikling
– har studerende i praktikforløb
– indretter den enkelte arbejdsplads med særligt fokus på medarbejdernes trivsel
– afholder sociale arrangementer

 

MODERNE LEDELSE MED FOKUS PÅ KUNDER

Vi …
– synliggør og forklarer virksomhedens værdier og deres betydning for klienten
– måler og følger op på, hvor tilfreds kunden er med opgaveløsningen
– synliggør at virksomheden har kompetencer til at løse opgaverne
– synliggør de sager eller emner, som har haft offentlighedens interesse? Bl.a. her på hjemmesiden
– giver klienten en personlige rådgiver, som sikrer en personlig og direkte betjening, uanset hvilke juridiske kompetencer der trækkes på
– tilbyder klienterne forskellige muligheder for at komme i kontakt med advokaten? Fx personligt møde hos advokaten eller hos klienten, online-møder mv.
– beskriver de backup-muligheder klienten tilbydes, såfremt advokaten er forhindret

 

DIVERSITET

Har ikke relevans for os grundet virksomhedens størrelse

 

ÅBENHED

Vi …
– synliggør virksomhedens værdigrundlag, holdninger, retspolitiske holdninger, presseudtalelser mv.
– tilbyder kunderne åbent time/sags-regnskab eller udførlige regninger
– viser virksomheden, medarbejderne, medlemskaber, specialer mv.

Nuna Advokater er medlem af de grønlandske advokaters brancheforening Nunatsinni Advokatit • Grønlandske Advokater.