Da Covid-19 har udviklet sig til en global sundhedskrise, begynder udfordringerne også at melde sig i Grønland – både for virksomheder og ansatte.

For at sikre vores klienter bedst muligt, står vi hos Nuna Advokater parate til at hjælpe med et Covid 19-beredskab.

Det er en god idé på forhånd at begynde at forholde sig til, hvordan man skal indrette sig i forhold sine ansatte, kunder, leverandører og myndigheder. Vi har samlet en række generelle anbefalinger nedenfor – men vær opmærksom på, at det kan være relevant at forholde sig konkret til forholdene i hvert enkelt tilfælde.

Ansatte – fravær / sygemeldinger / karantæne i forbindelse med Coronavirus

Sygemelding og fravær i forbindelse med Covid-19 skal håndteres af arbejdsgiveren som enhver anden form for fravær ved sygdom. Vær opmærksom på, at medarbejdere ikke kan nægte at møde på arbejde alene på grund af frygt for smitte. Såfremt en medarbejder er sat i karantæne af sundhedsmyndighederne, er det imidlertid lovligt fravær.

Forretningsaftaler og handel

I ethvert kontraktforhold er det afgørende, hvad der konkret er aftalt. Der skal derfor tages udgangspunkt i aftalen. Det er særligt relevant af forholde sig til bestemmelser om “force majeure” og ansvar.

Selskaber – generalforsamlinger og lovpligtige frister

Selvom anbefalinger går på at undgå større forsamlinger, og at disse udskydes eller aflyses, skal lovpligtige frister fortsat overholdes. Det vil sige, at generalforsamlinger skal afholdes inden for lovpligtige frister, da der ikke er mulighed for i loven at udskyde disse. Derfor skal generalforsamlinger afholdes, men evt. under iagttagelse af at mindske smitterisikoen mest muligt, f.eks. ved at deltage via fuldmagt eller televideo hvis muligt.

Generel forebyggelse

Det er en god idé internt at få orienteret medarbejdere om at iagttage forebyggelsesforanstaltninger og evt. fastsætte interne politikker for hygiejne og smitterisikonedsættende adfærd, herunder evt. brug af hjemmearbejdspladser.

Vi kan i øvrigt henvise til Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor vejledning og anbefalinger på de forskellige områder er samlet – se her.

Nuna Advokaters Covid-19-beredskab

Vi holder os løbende opdateret på anbefalingerne fra myndighederne i Grønland og Danmark og står klar til at rådgive i din konkrete situation.

Kontakt Advokat Peter Schriver (ps@nuna-law.gl), Advokat Helen Kibsgaard (hk@nuna-law.gl) eller advokatfuldmægtig Thor Suhr (ts@nuna-law.gl) for yderligere oplysninger.