Ansættelsesretlige problemstillinger forbundet med Coronavirus (for grønlandsk – scroll ned)

Spredningen af coronavirus gør det vigtigt for såvel virksomheder som medarbejdere at have kendskab til de ansættelsesretlige problemstillinger, der kan være forbundet hermed.

Hvad hvis en medarbejder bliver smittet, sat i karantæne eller strander i udlandet ?

Medarbejderen er ved smitte som udgangspunkt stillet som ved ethvet andet sygefravær, og rettigheder og pligter følger derfor ansættelsesforholdets gældende regler for sygefravær. Er smitten forårsaget af, at medarbejderen har tilsidesat myndigheders anbefalinger omkring coronavirus, vil dette kunne får betydning for medarbejderens ret til løn under sygefraværet. Årsagen til karantæne eller at medarbejderen strander, vil også være afgørende for retten til løn under fraværet.

 

Hvem bestemmer om medarbejderen skal møde på arbejde/arbejder hjemmefra, tage på forretningsrejse m.v.?

Arbejdsgiveren har ledelsesretten og en medarbejders tilsidesættelse af udstukne retningslinjer vil kunne få ansættelsesretlige konsekvenser i form af afskedigelse eller bortvisning. Uanset frygten for coronavirus vil medarbejderen derfor som udgangspunkt skulle følge arbejdsgiverens anvisninger, medmindre der foreligger velbegrundet frygt for, at medarbejderens sikkerhed og sundhed bringes i fare.

 

Kan arbejdsgiver varsle ferie i forbindelse med hjemsendelse af medarbejder?

Varsling af ferieafholdelse overfor medarbejdere skal ske i overensstemmelse med ferielovens regler. Hensyn til virksomhedens drift berettiger arbejdsgiveren til at varsle ferie udenfor de normale ferieperioder, og arbejdsgivers ret til at gøre brug heraf vil afhænge af en konkret vurdering. De konsekvenser, der er /kan være forbundet med coronavirus, er hensyn, der berettiger arbejdsgiver til at varsle ferie udenfor de normale ferieperioder.

Ovenstående er blot et lille udpluk at de mange ansættelsesretlige problemstillinger, som spredningen af coronavirus kan give anledning til.

Nuna Advokater står klar til at rådgive i den konkrete situation og bistår gerne med udarbejdelse af retningslinjer.

 

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER, KONTAKT:

Charlotte Pedersen, advokat  ( +299 586140  cp@nuna-law.gl )

Kista Høegh Niclasen, advokat  ( +299 482370  kh@nuna-law.gl )

 

 

Atorfinni ajornartorsiutaasinnaasut Coronavirusimut tunngassutillit

Coronavirusip tuniluunnerata suliffeqarfinnut sulisorisanullu pingaaruteqalersippaa sulisoqarnermut tunngatillugu ajornartorsiutit tassunga attuumassuteqarsinnaasut ilisimasaqarfigilluassallugit.

 

Qanoq pisoqassava sulisoq tunillatsippat, nappaat peqqutaalluni mattusimaqqusaappat imaluunniit nunani allani unittoorpat?

Suleqataasoq tunillatsissimaguni tunngaviusumik napparsimanertut allatulli inissisimassaaq, taamatullu pisinnaatitaaffiit pisussaaffiillu atorfeqarnermi inatsit napparsimalluni sulinngiffeqarnermut atuuttut malissallugit. Nappaammik tunillatsissimaneq oqartussaasut coronavirus pillugu mianersoqqusillutik inninersuussutaat sulisup malinnissimannginneranik tunngaveqarpat sulisup napparsimalluni sulinngiffeqarnerani akissarsiaqarsinnaaneranut sunniuteqarsinnaavoq. Nappaat peqqutaalluni mattusimaqqusaanerup imaluunniit nunani allani unittooqqanerup peqqutaa aamma napparsimalluni sulinngiffeqarnermi akissarsiaqarsinnaaneranut sunniuteqarsinnaavoq.

 

Kia aalajangissavaa sulisoq suliartussanersoq/angerlarsimalluni sulissanersoq, suliffik aqqutigalugu angalassanersoq il.il.?

Sulisitsisoq aqutsinermik pisussaaffeqarpoq sulisullu maleruagassat tunniunneqarsimasut malissimanngippagit sulisumut soraarsitaanermik kinguneqarsinnaavoq imaluunniit suliffimmiit peersitaanermik. Coronavirus annilaanngatigigaluaraanniluunniit tunngaviusumik sulisitsisup maleruaqqusai malinneqartussaapput sulisup isumannaatsuunissaanut peqqissusaanulluunniit ulorianartorsiortinneqanngippat.

 

Sulisitsisup sulisumik angerlaqqusinerani sulinngiffeqaqqusisinnaava?

Sulisunik sulinngiffeqaqqusinermi sulinngiffeqarnermut inatsit malillugu pissaaq. Suliffeqarfiup ingerlanneqarneranut soqutigisat tunngavigalugit sulisitsoq pisussaatitaavoq sulinngiffeqarfiit avataatigut sulinngiffeqaqqusisinnaalluni, sulisitsisullu tamassuminnga pisinnaatitaaffia immikkut nalilersuinikkut apeqqutaassalluni. Coronavirus tunngavigalugu kingunerluutaasinnaasut tassaapput soqutigisat sulisitsisumit sulinngiffeqarnerit nalinginnaasut avataatigut sulinngiffeqaqquneqarneq.

Qulaani taaneqartut sulinermi ajornartorsiutaasinnaasorpassuit ilamininngui coronavirusi peqqutaalluni ersersitsisinnaasut.

Nuna Advokatit piareersimavoq maannarpiaq pissutsit tunngavigalugit siunnersuinissaminnut najoqqutassiunissarlu piareersimaffigaarput.

Charlotte Pedersen, Advokat +299 58 6140 cp@nuna-law.gl

Kista Høegh Niclasen, Advokat +299 48 2370 kh@nuna-law.gl