Inatsisartut vedtog i sidste uge en lov med forbud mod forundersøgelse, efterefterforskning og udnyttelse af uran. Det forbydes også at foretage forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af andre mineraler end uran, hvis det gennemsnitlige indhold af uran i den samlede res­source er 100 ppm eller derover.

Loven bemyndiger herudover Naalakkersuisut til at fastsætte tilsvarende forbud for andre radioaktive grundstoffer end uran og grænseværdierne herfor, ligesom Naalakkersuisut kan indskrænke eller tilbagekalde tilladelser til efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer, hvis der ikke kan ske udnyttelse på grund af uranforbuddet.

Loven gælder alene for fremtidige tilladelser, der udstedes efter lovens ikrafttræden. Loven vil dog også have betydning for udvikling af eksisterende projekter i efterforskningsstadiet med hensyn til muligheden for at få udstedt en udnyttelsestilladelse, såfremt projektet involverer en forekomst, hvor grænseværdien for uran overskrides.

Loven kan læses her. Se også vores tidligere omtale af lovudkastet her.

For forespørgsler og uddybning bedes rettes henvendelse til advokat Peter Schriver ps@nuna-law.gl og advokat Helen Kibsgaard hk@nuna-law.gl eller på tlf. +299 32 13 70.