Grønlands Selvstyre inviterer investorer til at byde på to større vandkraftpotentialer og deltage i en markedsdialog som led i en udbudsproces. Invitationen er netop annonceret på World Hydrogen Summit i Rotterdam.

Begge vandkraftpotentialer er beliggende mellem Kangerlussuaq og Nuuk og er de største kendte, og mest velundersøgte i Grønland. Hensigten er at udnytte disse vandkraftressourcer ved opførelse af vandkraftværker, som skal producere klimavenlig strøm til industri- eller erhvervsprojekter, som skal etableres i tilknytning hertil.

Udbudsprocessen indledes med en markedsdialog, som gennemføres fra september til november 2022. Markedsdialogen har til formål at skabe en uformel dialog med en bred vifte af potentielle investorer for at få input til de endelige udbudsbetingelser. Feedback fra møderne vil blive anonymiseret og offentliggjort digitalt. Visse oplysninger kan dog holdes fortrolige af hensyn til konkurrencen.

De endelige udbudsbetingelser, herunder en beskrivelse af projektet, vil blive offentliggjort ved Selvstyrets indbydelse til en konkurrencepræget dialog og tilladelsesprocedure i foråret 2023. I indbydelsen gives samtidig en frist for indsendelse af prækvalifikationsansøgninger medio 2023.

Fra midten af 2023 til primo 2024 forventer Selvstyret at gennemføre den konkurrenceprægede dialog og licensprocedurer med de prækvalificerede kandidater. Vinderne af udbuddet vil blive udpeget primo 2024.

Vinderne af udbuddet får en eksklusiv tilladelse til udnyttelse af vandkraft til produktion af elektricitet til brug for industri- eller erhvervsprojekter (en kommerciel vandkraftudnyttelsestilladelse).

Yderligere information om projektet kan findes på følgende hjemmeside, hvor information om den indledende markedsdialog mv. også offentliggøres: https://hydropower.gl/emner/tendering-and-licencing-procedure?sc_lang=en

For juridisk bistand i relation til udbudsprocessen er du velkommen til at kontakte Advokat Helen Kibsgaard (hk@nuna-law.gl) eller advokat Kista Høegh Niclasen (kh@nuna-law.gl).