Getting the deal through – Mining (2022)

 

Nuna Advokater har igen i år stået for opdatering af kapitlet om den lovgivningsmæssige ramme for mineaktiviteter i Grønland i det internationale opslagsværk Getting the Deal Through.

Udgivelsen er den mest omfangsrige kilde til international juridiske updates, analyser og indsigt, og den omfatter mere end 120 områder og 150 jurisdiktioner.

Kapitlet kan læses her 2022 Mining – Greenland.

For forespørgsler og uddybning bedes rettet henvendelse til advokat Helen Kibsgaard hk@nuna-law.gl  og advokat Peter Schriver ps@nuna-law.gl eller på tlf. +299 32 13 70.