Den nordatlantiske advokatstand har i de seneste 6 år været repræsenteret i kredsbestyrelsen for Advokatsamfundets 1. kreds, der omfatter København, Færøerne og Grønland, ved advokat Peter Schriver, partner i Nuna ...
Læs mere
Nej,det er ikke en spøg, men en af skæbnens underfundigheder, at vi hos Nuna Advokater netop har ansat to af de nordiske guder. Freja og Thor er begge advokatfuldmægtige, og ...
Læs mere
Sidste år blev fortolkningen af reglerne for brug af udenlandsk arbejdskraft i mineindustrien pludselig ændret. Nu slår integrationsministeriet bak på to afgørende punkter Det kom som et lyn fra en ...
Læs mere