Naalakkersuisut og Udlændinge- og Integrationsministeriet i Danmark har indgået aftale om en fast-track ordning for Grønland om behandling af opholds- og arbejdstilladelser. Ordningen trådte i kraft den 24. september 2021. ...
Læs mere
Pr. 1. januar 2021 trådte ændrede regler om fusionskontrol i Grønland i kraft, og det må forventes, at flere transaktioner bliver anmeldelsespligtige. En fusion skal anmeldes til konkurrencemyndighederne, når de deltagende virksomheders ...
Læs mere